• Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza dostępnego  i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: the bookshop, ul. Ciechomicka 5A, 09-401 Płock, lub drogą mailową na adres sklep@thebookshop.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest na stronie.
 4. Klient ponosi koszt odesłania towaru do Sklepu.
 5. Klient jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sklep ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 6. W przypadku nie odesłania towaru przez Klienta w terminie, Sklep wstrzyma się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jej odesłania.
 7. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z poniesionymi kosztami doręczenia towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

 

Reklamacje

 1. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zamawiający może określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
 2. Prosimy w takim przypadku o kontakt ze Sklepem w celu dalszych ustaleń reklamacyjnych.

 

Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta zgodnie z jego wskazówkami. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.